O nama

O nama

Autoškola “KEMO” jedna je od najboljih škola za nove vozače u Sarajevu. Kompanija je osnovana sa idejom stvaranja profesionalaca u saobraćaju.

Svoje poslovanje temeljimo na istinskim vrijednostima. Striktno se držimo provjerenih pravila koja godinama prenosimo na naše nove kandidate.

Godine iskustva u svim kategorijama čine da naši kandidati polažu kao sigurni i profesionalni vozači.

Ključ našeg uspjeha, a samim tim i vašeg, je motiviranost stručnog osoblja koje će vas podučavati da dobijete potrebna znanja i vještine, tako da bi u konačnici postali siguran i dobar vozač.

Osoblje autoškole “KEMO” će biti uz vas i pružiti vam neophodnu pomoć na svakom koraku koji je potreban do dobijanja dozvole za upravljanje motornim vozilima.

O nama

Auto škola “KEMO” jedna je od najboljih škola za nove vozače u Sarajevu. Kompanija je osnovana sa idejom stvaranja profesionalaca u saobraćaju.

Svoje poslovanje temeljimo na istinskim vrijednostima. Striktno se držimo provjerenih pravila koja godinama prenosimo na naše nove kandidate.

Godine iskustva u svim kategorijama čine da naši kandidati polažu kao sigurni i profesionalni vozači.

Ključ našeg uspjeha, a samim tim i vašeg, je motiviranost stručnog osoblja koje će vas podučavati da dobijete potrebna znanja i vještine, tako da bi u konačnici postali siguran i dobar vozač.

Osoblje autoškole “KEMO” će biti uz vas i pružiti vam neophodnu pomoć na svakom koraku koji je potreban do dobijanja dozvole za upravljanje motornim vozilima.

Naši instruktori

Kemal Pramenković

Instruktor

Kenan Pramenković

Instruktor

Nermina Bajrektarevic

Instruktorica

Elvedina Peštek

Instruktorica

Česta pitanja

Za upis u autoškolu potrebna je lična karta i CIPS prijava o mjestu prebivališta.

Ljekarsko uvjerenje važi godinu dana od datuma vađenja.

Da! Autoškola “KEMO” Vam obezbjeđuje svu potrebnu literaturu i besplatna je, kao i pristup interaktivnoj aplikaciji testova koju mogu svi naši kandidati koristiti

S vožnjom možete započeti odmah nakon položenih ispita iz Poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima i prve pomoći.

Ispiti se polažu u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS, na adresi Aleja Bosne srebrene bb, Nedžarići.

Motorno vozilo kojim u saobraćaju upravlja osoba koja je prvi put stekla vozačku dozvolu, u trajanju od dvije godine, mora biti označeno posebnim znakom – tablicom i obilježeno natpisom. Tablica ima oblik pravougaonika, bijele je boje i na njoj je crvenom bojom ispisano slovo “P” latiničnim pismom, ispod koga se upisuje broj vozačke dozvole početnika.